Henrieta Polláková

Rating a informácie o Henrieta Polláková

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Henrieta Polláková 8988 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 732831. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 15.4583% spoločností je horších ako Henrieta Polláková.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Henrieta Poll&aacute;kov&aacute;" href="http://henrieta-pollakova.sk-rating.com/">
   <img src="http://henrieta-pollakova.sk-rating.com/henrieta-pollakova.png" width="150" height="25" alt="Rating Henrieta Poll&aacute;kov&aacute;" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Henrieta Polláková

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia